Tag Archives: קופות גמל

ידיעון 28.8.11

Shareתשלומי הורים מאושרים ע"י משרד החינוך ולוח חופשות לשנת הלימודים תשע"ב כמו בכל שנה, גם השנה פורסמו התשלומים המאושרים לגביה בביה"ס ע"י משרד החינוך.   הגבייה עבור מסיבות סיום היא אך ורק בכיתות המסיימות שלב חינוך,  הגבייה עבור טיולים תהיה על … Continue reading

Tagged , , | Leave a comment