Category Archives: ההרצאות שלי

כאן תוכל להקשיב להרצאות שלי באתר המומחים "אודיו דידקט"

קבלת החלטות כלכליות

Shareב-2002 קיבלו פרס נובל לכלכלה דווקא 2 פסיכולוגים הפסיכולוג דניאל כהנמן והפסיכולוג עמוס טברסקי ז"ל . השניים טענו שהפסיכולוגיה האנושית מונעת מאנשים להיות רציונליים ראשית, משום שאנו רגישים יותר לשינויים לרעה מאשר לשינויים לטובה ושנית, אנחנו רגישים לא רק למה … Continue reading

Posted in ההרצאות שלי | 1 Comment